Privacy verklaring

 ALGEMEEN 

Studio Nina Voordes respecteert de privacy van klanten en bezoekers van de website. Studio Nina Voordes behandelt uw gegevens vertrouwelijk en zal deze niet verkopen. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met deze privacy- en cookieverklaring geeft Studio Nina Voordes u inzicht in de wijze waarop met uw privacy wordt omgegaan. 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN 

Wij werken je persoonsgegevens doordat je gebruik maak van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

  • Voor- en achternaam: deze verwerken wij wanneer een contactformulier wordt ingevuld. Voor deze verwerking is toestemming vereist. Die kan je ons geven alvorens het formulier wordt verzonden. Deze gegevens bewaren wij in ons mailprogramma zolang dat nodig is tijdens de communicatie. Na deze periode zullen deze gegevens worden verwijderd en zullen die dus ook niet op een later moment gebruikt worden om je alsnog een aanbieding te doen. 
  • E-mailadres: deze verwerken wij op dezelfde manier als de voor- en achternaam wanneer je een contactformulier invult. Daarnaast verwerken wij jouw e-mailadres wanneer je ons toestemming geeft om die aan onze mailinglijst toe te voegen. Je e-mailadres wordt dan alleen gebruikt voor de nieuwsbrief en wordt alleen in die lijst opgeslagen. Je e-mailadres wordt voor onbepaalde tijd bewaard, totdat jij zelf besluit je van de nieuwsbrief af te melden. 
  • Telefoonnummer: deze verwerken wij op dezelfde manier als de voor- en achternaam wanneer je een contactformulier invult. 
  • NAW-gegevens: de verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om aan de uitvoering van de belastingwet te kunnen voldoen. Deze gegevens zullen volgens de wet 7 jaar bewaard worden. 
  • IP-adres: we slaan je bezoekgedrag en informatie op die de webbrowser meestuurt om te bepalen op welke wijze onze website gebruikt wordt. 

Wij zullen jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

COOKIES 

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom. 

Wat zijn cookies 

Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.iepbergsma.com) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website. 

Google Analytics 

Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google. 

Social Media buttons 

De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Studio Nina Voordes gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen. 

Uitschakelen en verwijderen 

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser. 

GOOGLE ANALYTICS 

Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is. 

SOCIAL MEDIA KANALEN 

Studio Nina Voordes maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook, LinkedIn, Pinterest en Instagram. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Studio Nina Voordes gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden. 

PRIVACY ALGEMEEN 

Studio Nina Voordes verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt.

DELEN MET DERDEN 

We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. 

TERMIJN VAN BEWAREN 

Studio Nina Voordes bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn: 

  • De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan. 
  • De foto’s in ons portfolio worden bewaart zolang als wij het een meerwaarde vinden voor ons portfolio. Je mag hier altijd bezwaar tegen maken. 
  • Alle overige gegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht of het portfolio, worden zes maanden na afronding van de overeenkomst verwijderd. 
  • Als het gaat om gegevens waarvoor jij ons toestemming hebt gegeven en jij trekt deze toestemming in, zullen wij de gegevens binnen een maand verwijderen. 
JOUW RECHTEN 

Je hebt het recht om inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Je hebt ook het recht ons te verzoeken het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, Studio Nina Voordes uw gegevens niet meer nodig heeft, of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je hebt gemaakt tegen de verwerking. Je hebt het recht om uw gegevens in gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm van Studio Nina Voordes te ontvangen, zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer u Studio Nina Voordes toestemming had gegeven deze gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan. Heeft u Studio Nina Voordes toestemming gegeven uw gegevens te verwerken voor een bepaald doel, dan mag u deze toestemming altijd intrekken. Het intrekken van toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking. 

U kunt een verzoek omtrent uw persoonsgegevens sturen naar studio@ninavoordes.nl met als onderwerp ‘verzoek aanpassing gegevens’. 

Als u klachten heeft over hoe Studio Nina Voordes met uw persoonsgegevens omgaat, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

BEVEILIGING VAN GEGEVENS 

Studio Nina Voordes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via studio@ninavoordes.nl.

KLACHTEN 

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

VRAGEN? 

Vragen over dit privacy statement of over onze diensten kunnen worden gericht aan: 

Studio Nina Voordes
Eikbosserweg 5 
1214AE Hilversum

0624220843
studio@ninavoordes.nl 

KvK nr.: 54089662

De toolkit is onderweg naar je mailbox!

Maar wacht even! Ik heb nog iets leuks voor je.

Volg nu de cursus Canva Basics voor Instagram met 50% korting!

Leer de ins & outs van Canva om eindelijk echt goede en mooie ontwerpen te maken voor Instagram (of voor iets anders). 

Met de code tools betaal je nu maar €25 ipv €50 voor de cursus!

De toolkit is onderweg naar je mailbox!

Maar wacht even! Ik heb nog iets leuks voor je.

Volg nu de cursus Canva Basics voor Instagram met 50% korting!

Leer de ins & outs van Canva om eindelijk echt goede en mooie ontwerpen te maken voor Instagram (of voor iets anders). 

Vul bij het afrekenen de code doemijdiecanvakorting in en betaal €25 ipv €50 voor de cursus!

De canva template is onderweg naar je mailbox!

Maar wacht even! Ik heb nog iets leuks voor je.

Volg nu de cursus Canva Basics voor Instagram met 50% korting!

Leer de ins & outs van Canva om eindelijk echt goede en mooie ontwerpen te maken voor Instagram (of voor iets anders). 

Vul bij het afrekenen de code doemijdiecanvakorting in en betaal €25 ipv €50 voor de cursus!